Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Publikacja "Warszawskie gimnazja 1999-2017" tom II

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 26 czerwca, 2018 - 12:06
Publikacja "Warszawskie gimnazja 1999-2017" tom II

Warszawskie gimnazja odniosły edukacyjny sukces. Osiągnięcie to można mierzyć nie tylko najlepszymi w kraju wynikami egzaminów zewnętrznych, ale także satysfakcją uczniów jak również dobrymi opiniami mieszkańców o usługach edukacyjnych tych szkół. Żeby ukazać ich bogaty dorobek wydaliśmy w zeszłym roku publikację, w której zamieściliśmy przygotowane przez gimnazja autoportrety szkół. W autorskich prezentacjach przedstawiły one także informacje o swoich różnorodnych ofertach, które odpowiadały potrzebom, zainteresowaniom i zdolnościom różnych grup młodzieży.


Teraz, na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 wydaliśmy drugi tom publikacji. Na początku odnotowujemy w nim głosy z szerokiej dyskusji o gimnazjach, w której wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele doradcy metodyczni oraz warszawscy samorządowcy zajmujący się oświatą.


W tej debacie uczestniczyła także strona obywatelska, gdyż likwidacja gimnazjów spotkała się w Warszawie ze sprzeciwem nauczycieli, rodziców i uczniów. Zamieściliśmy wiec jej relacje o zaangażowaniu w obronę gimnazjów oraz postulaty dotyczące zasad których należy przestrzegać, gdy wprowadza się głębsze zmiany, czy reformy w oświacie.
Ważny artykuł w tym tomie dotyczy dzisiejszych wyzwań związanych z w wychowaniu młodzieży i przygotowaniu do nich nauczycieli oraz wychowawców. Warto dodać, że właśnie nauczyciele gimnazjów byli jedną z najaktywniejszych grup jeśli chodzi o udział w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego.


Tom zamykają dwa opracowania, które prezentują badania poziomu i efektywności nauczania w warszawskich gimnazjach oraz analizę ich innowacyjności.
W tekstach publikacji znalazły się rekomendacje, gdyż zależało nam na tym, żeby dorobek gimnazjów mógł być wykorzystany w pracy nowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Likwidacja gimnazjów jest dla warszawskiej oświaty dotkliwą stratą i proces odtworzenia innowacyjnego systemu wspierania młodzieży musi potrwać jakiś czas. W przyszłym roku, jeśli okoliczności na to pozwolą, przedstawimy w kolejnej części publikacji założenia tego procesu i opiszemy nowe, warszawskie rozwiązania.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji

 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon "Warszawskie gimnazja 1999-2017" tom II5.03 MB