Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 18 października, 2018 - 11:38
zaktualizowany: czwartek, 18 października, 2018 - 11:59
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń rozpoczęło realizację projektu.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń rozpoczęło realizację projektu:  „Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych”, którego celem jest poprawa funkcjonowania warszawskich instytucji wspomagania w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym poprzez wzmocnienie kompetencji 70 nauczycieli, specjalistów oraz trenerów.

Na podstawie przeprowadzonej przez WCIES diagnozy wybrano pięć kompetencji kluczowych:

• podstawowe

a/ Kompetencje matematyczno-przyrodnicze w II etapie nauczania,

b/ Kompetencje posługiwania się językiem obcym w II etapie nauczania,

c/ Kompetencje w zakresie korzystania z Technologii Komunikacyjno-Informacyjnych w I i II etapie nauczania.

• ponadgimnazjalne

d/ Umiejętność uczenia się poprzez eksperymentowanie i doświadczanie w III etapie nauczania,

e/ Postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w III etapie nauczania.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej informacji o projekcie: https://www.wcies.edu.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kompetencje-kluczowe

Czas trwania wydarzenia: 
2018-10-18 11:30