Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zaproszenie na seminarium "Jak rozmawiać z młodzieżą o polsko-niemieckiej historii?"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 5 lutego, 2019 - 11:37
zaktualizowany: wtorek, 5 lutego, 2019 - 11:37
„Bolesław Chrobry witający Ottona III pielgrzymującego do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie w 1000 r.”, obraz grupy polskich malarzy występujących jako Bractwo św. Łukasza, jeden z siedmiu namalowanych przez nich na Wystawę Światową w Nowym Jorku w 1939 r. (FJM Fundacja Jacka Maziarskiego)
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Tygodnik Polityka zapraszają na seminarium: Jak rozmawiać z młodzieżą o polsko-niemieckiej historii? w dniu 21 lutego o godzinie 14.30.

Jednym z punktów wyjścia do dyskusji będą materiały zamieszczone w najnowszym Pomocniku historycznym Polityki, który poświęcony jest relacjom polsko-niemieckim na przestrzeni dziejów. Chcemy ułatwić nauczycielom i ich uczniom otwarte spojrzenie na nasze tysiącletnie sąsiedztwo.  Pomocnik traktujemy jako uzupełnienie, a nie zastępstwo, tradycyjnej prezentacji wzajemnych stosunków. Punktem wyjścia są dla nas kolejne tomy polsko-niemieckiego podręcznika do nauczania historii oraz dwujęzyczna edycja „Polsko-niemieckich miejsc pamięci”.

Inspiracją do rozmowy są także obserwowane zagrożenia. Bowiem źródłem agresywnego języka w życiu publicznym jest nie tylko konfrontacyjne pojmowanie bieżącej polityki, ale może być również konfrontacyjna historiozofia, wydobywająca na pierwszy plan egoizm narodowy, wojenne sukcesy oraz dziejowe krzywdy wyrządzane w ciągu wieków przez obce mocarstwa i sąsiadów. Nie chcemy, aby w języku polityki, publicystyki i pedagogiki zanikało myślenie w kategoriach europejskiej kooperacji i europejskiej wspólnoty. Nie chcemy, aby powracały stereotypy „odwiecznego wroga”,  dominowały „krzywdy dziejowe”, kwitły teorie spiskowe. W młodym pokoleniu nie może zanikać zdolność do rozwijania empatii wobec innego, umiejętność dialogu i współpracy z sąsiadami, zdolność spojrzenia na siebie z dystansu. Podkreślamy natomiast wagę historycznego przełomu, jaki w ciągu ostatniego półwiecza dokonał się w najtrudniejszych w XX wieku relacjach: polsko-niemieckich.

Zapraszamy warszawskich nauczycieli do rozmowy o sposobach mówienia w szkole zarówno o „tysiącletnich zmaganiach”, jak i o tysiącletnim wzajemnym przenikaniu Polaków i Niemców.

Spotkanie odbędzie się 21 lutego o godzinie 14.30 w siedzibie redakcji tygodnika Polityka, Warszawa, ul. Słupecka 6

Zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Jak-rozmawiac-z-mlodzieza-o-polsko-niemieckiej-historii-Rozwazania-wokol-Pomocnika-historycznego-tygodnika-Polityka

Uczestnicy seminarium: prof. Robert Traba - historyk, politolog, działacz społeczny, przewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, red. Adam Krzemiński - wieloletni dziennikarz i publicysta tygodnika Polityka specjalizujący się w tematyce niemieckiej. Moderacja: Piotr Zmelonek - dyrektor wydawniczy Polityki. 

Uczestnicy spotkania otrzymają bezpłatne egzemplarze „Pomocnika historycznego”.

Czas trwania wydarzenia: 
2019-02-21 Od 14:30 do 17:00