Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

V edycja konkursu dla młodych wynalazców i konstruktorów „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 22 maja, 2018 - 09:30
Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” 2018
Urząd Patentowy RP, Polska Akademia Dzieci oraz Narodowe Muzeum Techniki zapraszają do udziału w konkursie „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” dzieci w wieku do 14 roku życia.

Zachęcamy dzieci, a także dyrekcje szkół podstawowych opiekunów oraz nauczycieli do wspierania młodych wynalazców w pracy nad konkursowymi projektami. A czasu nie zostało wiele, bowiem tylko do 18 maja uczniowie mogą przesyłać swoje prace. 

Organizatorzy: Urząd Patentowy RP, Polska Akademia Dzieci oraz Narodowe Muzeum Techniki zapraszają do udziału w konkursie „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” dzieci w wieku do 14 roku życia.

Konkurs jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Jury wybierze laureatów w  dwóch kategoriach wiekowych – od 7 do 10 lat oraz od 11 do 14 lat.  

Do konkursu można zgłaszać projekty w następujących kategoriach:
wynalazki lub inne rozwiązania techniczne, 
gry planszowe lub komputerowe.

Z nadesłanych zgłoszeń jury wybierze po 8 projektów (4 wynalazki/inne rozwiązania techniczne, 4 gry planszowe/komputerowe) w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu.

 Gry planszowe lub komputerowe swoją tematyką mają nawiązywać WYŁĄCZNIE do promocji wynalazczości lub samych wynalazców. 

Spośród tych prac jury wytypuje:
po 1 zwycięskim wynalazku lub innym rozwiązaniu technicznym  w każdej z kategorii wiekowych oraz po 1 zwycięskiej grze planszowej lub komputerowej w każdej z kategorii wiekowych, których autorzy  otrzymają nagrody Urzędu Patentowego RP w wysokości 500 zł brutto oraz tytuły Szkolnego Ambasadora Wynalazczości  2018,

1 grę planszową lub komputerową, która zostanie wyróżniona  nagrodą specjalną zapewnioną przez Polską Akademię Dzieci.