Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rozstrzygnięcie III edycji Konkursu: Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 21 czerwca, 2018 - 16:32
zaktualizowany: piątek, 27 lipca, 2018 - 14:54
Inne przestrzenie szkolne
20 czerwca 2018 roku w Starej Prochowni w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród w trzeciej edycji Konkursu.

Organizatorem Warszawskiego Konkursu Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Celem Konkursu jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych i przedszkolnych. Zależy nam na promowaniu najciekawszych aranżacji przestrzeni edukacyjnych oraz przyjaznego środowisko uczenia się, jak też w przypadku obiektów zabytkowych, eksponujących dziedzictwo kulturowe w warszawskich szkołach i przedszkolach. Promujemy również partycypacyjny sposób kształtowania przestrzeni szkolnej.
Projekt adresowany jest do uczniów, nauczycieli rodziców warszawskich szkół i przedszkoli, którzy zgłaszają do konkursu wybrany przez siebie obiekt. Jednocześnie Konkurs włącza organizacje pozarządowe aktywne w obszarze edukacji i przestrzeni publicznej.

Do tegorocznej edycji przystąpiły 33 placówki.
Kapituła Konkursu miała bardzo trudny wybór. Każda z placówek przystępujących do Projektu, przedstawiła ciekawe rozwiązania dotyczące przestrzeni i jej wykorzystania w procesie edukacji.

Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagród następującym placówkom:

1. Przedszkolu nr 401, ul. Dembowskiego 9, za truskawki z miętą, spotkania wśród szumu traw i pobliskich drzew oraz masaż stóp na „Edukacyjnej ścieżce zmysłów”.

2. Niepublicznemu Przedszkolu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, za przemyślane zatarcie granicy między strefami zabawy, pracy, i edukacji oraz przełamanie geometrii bryły przez wprowadzenie ciepłej kolorystyki lamp, mebli i dodatków.

3. Szkole Podstawowej nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego, ul. E. Lokajskiego 3, za umożliwienie uczniom stworzenia przyjaznej przestrzeni do pracy, narad i wypoczynku dla Samorządu Szkolnego, utrzymanej w palecie spokojnych barw, którą przełamują inspirujące dodatki.

4. VII Liceum Ogólnokształcącemu im. Juliusza Słowackiego, ul. Wawelska 46 za mądrą współpracę z architektem wnętrz, co zaowocowało smacznym projektem stołówki szkolnej z przyjaznymi strefami do relaksu i dobrych kontaktów.


Ponadto przyznano wyróżnienia:

1. Przedszkolu nr 159, ul. Taneczna 74 z obecną siedzibą ul. Wokalna 1, za wprowadzenie w przestrzeń placówki intrygujących struktur kosmicznych i umożliwienie przedszkolakom podróży międzygalaktycznych.

2. Przedszkolu nr 425, ul. Tadeusza Rechniewskiego 11A, za stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do pracy i wypoczynku z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb przedszkolaków.

3. Szkole Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich, ul. Górnosląska 45, za stworzenie najbardziej rozgwieżdżonej przestrzeni uczenia się w warszawskiej bibliotece szkolnej.

4. Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, ul. Radzymińska 227, za wydzielenie w przestrzeni szkolnej stref aktywnego i bezpiecznego wypoczynku oraz wspólnej twórczej aktywności.

5. Szkole Podstawowej nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Kamionkowa 36/44, za stworzenie w przestrzeni szkolnej przyjaznego, pastelowego i pluszowego kącika czytelniczego, gdzie łatwo zaciera się granica między rzeczywistością, a światem bohaterów książkowych.

6. Technikum Samochodowemu nr 1 im. Romana Macieja Pijanowskiego, ul. Szczęśliwicka 56, za stworzenie uczniom warunków do kształcenia zawodowego na miarę XXI wieku w nowoczesnej Hali Dydaktycznej, zachęcającej do nauki przez działanie.

7. Niepublicznemu Przedszkolu Językowo-Artystyczne "Leśne Skrzaty", al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4c, za dbałość o funkcjonalną, kolorową i przestrzeń, w której dzieci uczą się z radością i zaciekawieniem.
Po zakończeniu uroczystości odbyły się wktywne warsztaty konstruktorskie „Architektoniczne inspiracje” prowadzone przez przedstawicieli Fundacji „Szkatułka” .

W załącznikach znajdą Państwo zdjęcia z nagrodzonych placówek, które mogą być inspiracją do podejmowania własnych działań.

Pliki do pobrania: