Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Bursy

23 sierpnia, 2017 - 12:10
Rekrutacja uzupełniająca do burs prowadzonych przez m.st. Warszawa 28-30 sierpnia 2017 roku
W wyniku właściwej rekrutacji, przeprowadzonej od 30 maja do 21 lipca 2017 roku, pozostały wolne miejsca w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza w Warszawie. Aktualnie bursa dysponuje 6 miejscami dla dziewcząt i 19 miejscami dla chłopców.
5 maja, 2017 - 14:51
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do burs w roku szkolnym 2017/18
5 maja, 2017 - 14:45
Harmonogram rekrutacji do burs w roku szkolnym 2017/2018
5 maja, 2017 - 14:39
Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2017/2018