Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Sześciolatek

30 sierpnia, 2018 - 10:44
Wolne miejsca w przedszkolach i szkołach podstawowych
6 czerwca, 2018 - 15:02
Zasady rekrutacji uzupełniającej do klas I w szkołach podstawowych
6 czerwca, 2018 - 13:43
Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019
20 kwietnia, 2018 - 14:48
Potwierdzenie woli zapisu oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
20 kwietnia, 2018 - 14:49
Potwierdzenie woli zapisu oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
20 kwietnia, 2018 - 14:37
Obowiązek zapewnia dzieciom w wieku 3-6 lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego
1 marca, 2018 - 12:45
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
1 marca, 2018 - 12:46
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do klas I
23 lutego, 2018 - 10:12
Wykaz szkół podstawowych planujących utworzenie klas VII sportowych w roku szkolnym 2018/2019
Planowanym jest utworzenie klas VII sportowych w 43 szkołach podstawowych.
23 lutego, 2018 - 10:13
Wykaz szkół podstawowych planujących utworzenie klas IV sportowych w roku szkolnym 2018/2019
Planowanym jest utworzenie klas IV sportowych w 58 szkołach podstawowych.
23 lutego, 2018 - 10:14
Wykaz szkół podstawowych planujących utworzenie klas I sportowych w roku szkolnym 2018/2019
Planowanym jest utworzenie klas I sportowych w 31 szkołach podstawowych.
19 lutego, 2018 - 10:47
Potwierdzenie woli zapisu do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019
22 lutego, 2018 - 10:35
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2018/2019
W roku szkolnym 2018/2019 oddziały przedszkolne będą organizowane w 180 szkołach podstawowych.
14 lutego, 2018 - 14:10
Informacja dla rodziców - wykaz telefonów
27 sierpnia, 2018 - 14:22
Informacja dla rodziców - wykaz telefonów
21 lutego, 2018 - 09:43
Obwody szkół podstawowych obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019
1 marca, 2018 - 12:49
Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
30 stycznia, 2018 - 14:38
Harmonogram rekrutacji do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych
30 stycznia, 2018 - 15:09
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
30 stycznia, 2018 - 14:45
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2018/2019
30 stycznia, 2018 - 14:19
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
30 stycznia, 2018 - 14:43
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
30 stycznia, 2018 - 14:05
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
30 stycznia, 2018 - 14:24
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
30 stycznia, 2018 - 14:25
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019
11 stycznia, 2018 - 10:00
Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja/zapisy do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 rozpoczną się 2 marca br.
11 stycznia, 2018 - 10:02
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 2 marca br.
6 maja, 2016 - 15:37
List do rodziców dzieci sześcioletnich
List Dyrektora Biura Edukacji do rodziców dzieci sześcioletnich.
9 marca, 2016 - 16:11
Komentarz na temat powtarzania klasy (zerówki)
Komentarz Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy dotyczący powtarzania klasy (zerówki).
26 lutego, 2016 - 15:04
List Dyrektora Biura Edukacji do Rodziców dzieci sześcioletnich
23 lutego, 2016 - 10:43
Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę do organizacji edukacji szkolnej dzieci 6-letnich
19 lutego, 2016 - 13:39
E-porady dla rodziców dzieci 6-letnich w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
2 lutego, 2016 - 13:04
List do Rodziców dzieci 6-letnich
List Dyrektora Biura Edukacji do Rodziców dzieci 6-letnich
25 stycznia, 2016 - 16:24
Bezpłatna oferta WCIES dla rodziców podejmujących decyzję o edukacji dziecka 6-letniego – edukacja przedszkolna, czy klasa I
18 stycznia 2016 roku Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli - uruchamia bezpłatny punkt konsultacyjny dla rodziców 6-latków podejmujących decyzję o dalszej edukacji dziecka.