Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców

28 listopada, 2016 - 10:32
Stanowisko inicjatywy „Rodzice przeciwko reformie edukacji” wobec planowanej reformy oświaty
Kolejny głos środowiska rodziców w debacie publicznej
X Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców
4 października, 2016 - 09:49
X Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców
„Rodzice – Szkoła – wobec zmian w systemie oświaty”. Zapraszamy Rodziców