Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

O kampanii

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: sobota, 27 października, 2012 - 21:26
zaktualizowany: sobota, 27 października, 2012 - 22:10
Idea Kampanii

Integralną częścią pobytu dziecka placówce oświatowej jest odżywianie. Właściwe odżywianie pozwala zachować zdrowie, sprzyja dobremu samopoczuciu, a także jest warunkiem koniecznym długoletniego procesu kształcenia.
Sprawą, która budzi niepokój rodziców i pedagogów jest powszechne nie spożywanie przez uczniów drugich śniadań w szkole, „nielubiane” obiady szkolne, asortyment sklepików szkolnych, brak merytorycznego przygotowania personelu odpowiedzialnego za żywienie dzieci w placówkach oświatowych. Zamiennikami zdrowych posiłków są bardzo często słodycze oraz kaloryczne i bezwartościowe, a wręcz szkodliwe "szybkie dania". 
Dzieci i młodzież najczęściej nie widzą związku pomiędzy wadliwym sposobem żywienia, a złym samopoczuciem, czy też problemem ze skupieniem uwagi w czasie lekcji.
Rolą placówki oświatowej, w której dziecko spędza nierzadko 8 godzin dziennie, jest zapewnienie możliwości zjedzenia śniadania i pełnowartościowego obiadu oraz kształtowanie prawidłowych nawyków w praktyce. Potrzeba realizacji wypracowanych standardów odżywiania dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolach i szkołach wynika z zadań samorządu w zakresie ochrony i promocji zdrowia, polityki prorodzinnej oraz edukacji.

Cele Kampanii

1. Wprowadzanie edukacji prozdrowotnej i prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży 
w warszawskich przedszkolach i szkołach.
2. Wyznaczanie standardów w zakresie czasu i sposobu spożywania śniadań i obiadów, asortymentu sklepików szkolnych oraz menu w przedszkolnych i szkolnych stołówkach.
3. Kształtowanie prawidłowych nawyków wśród uczniów i ich rodziców.

Odbiorcy Kampanii

 • przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści,
 • rodzice,
 • dyrektorzy placówek oświatowych,
 • nauczyciele,
 • pielęgniarki szkolne,
 • pozostali pracownicy szkoły.

Partnerzy Kampanii

 • Mazowiecki Kurator Oświaty, który objął Patronat Honorowy nad Kampanią,
 • Biura Urzędu m. st. Warszawy:
  • Biuro Edukacji,
  • Biuro Polityki Zdrowotnej,
  • Biuro Promocji,
  • Biuro Prawne,
 • Burmistrzowie, Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia i Wydziały Oświaty i Wychowania dla Dzielnic m. st.. Warszawy,
 • Specjaliści z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 • Organizacje pozarządowe promujące zdrowie,
 • Partnerzy prywatni, 
 • Media.

Historia Kampanii

1. Kampanię „Wiem, co jem” rozpoczęliśmy w maju 2006 r. od powołania zespołu konsultantów oraz spotkania z Naczelnikami Wydziałów Oświaty i Wychowania oraz
z dyrektorami wybranych szkół podstawowych.

2. Chcieliśmy zaproponować szkołom podstawowym rozwiązania dotyczące organizowania prawidłowego żywienia uczniów oraz wprowadzenia edukacji żywieniowej. 
Aby sprawdzić, jakie są potrzeby placówek w tym zakresie, konieczne było przeprowadzenie analizy stanu aktualnego i możliwości szkół podstawowych. 
Zaczęliśmy od ocenienia asortymentu sklepików szkolnych i długości przerw śniadaniowych.

3. Na tej podstawie zespół konsultantów przygotował materiały, które we wrześniu 2006 r. zostały przekazane do szkół podstawowych. Opracowane narzędzia miały dostarczyć praktycznych wskazówek, jak proponowane przez nas zmiany wprowadzić do placówek. Podstawowe działania szkół, które chciały wziąć udział w Kampanii „Wiem, co jem”, 
to wprowadzenie opracowanych standardów.

4. Zachęciliśmy szkoły podstawowe do udziału w Kampanii, a już w październiku 2006 r. przeprowadziliśmy monitoring. W 90 placówkach, (spośród 141, które udzieliły odpowiedzi) jest minimum 15 minutowa przerwa śniadaniowa dla całej szkoły, wspólne śniadanie nauczyciela z dziećmi we wszystkich klasach wprowadzono w 72 szkołach, 
w 85 sklepikach szkolnych są produkty śniadaniowe z listy polecanych przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.


5. W Kampanii „Wiem, co jem” w grudniu 2006 r. brało udział 91 szkół podstawowych. Wszystkie szkoły podjęły się realizacji w roku szkolnym 2006/2007 wielu programów doskonalących wiedzę teoretyczną oraz działań praktycznych z zakresu prawidłowego żywienia. Wyróżniono 11 szkół, które wprowadziły standardy promujące zasady prawidłowego żywienia m.in. za realizację autorskich programów zachęcających dzieci 
i ich rodziców do właściwego odżywiania nie tylko w szkole, ale również w domu.

Wyróżnione szkoły:

 • Szkoła Podstawowa Nr 58, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 63, 
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 100, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 103, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 146, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 277, 
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 293, Szkoła Podstawowa Nr 300, 
 • Szkoła Podstawowa Nr 314.

6. Nawiązaliśmy współpracę z Burmistrzami Dzielnic w ramach organizacji spotkań 
dla dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli, pedagogów, nauczycieli, intendentek.