Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2018 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 27 kwietnia, 2018 - 12:49
zaktualizowany: środa, 23 maja, 2018 - 11:10
zdj. B.Lipiec

 

W 2018 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 25 maja, w tym:
• część pisemna – od 4 do 23 maja
• część ustna – od 5 do 25 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja).

 

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku (w wersji zaktualizowanej 29 sierpnia 2017 r.).


Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Więcej https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180412%20Egzamin%20maturalny%202...

 

Data wydarzenia: 
Od piątek, 4 Maj, 2018 - 08:00 do piątek, 25 Maj, 2018 - 20:00