Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 1910/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 14 grudnia, 2018 - 08:49
zaktualizowany: piątek, 14 grudnia, 2018 - 09:05

Prezydent m.st. Warszawy unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ogłoszonego zarządzeniem Nr 644/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19.04.2018 r. z powodu braku zgłoszeń przystąpienia do konkursu.

Link do zarządzenia:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/wyszukiwarka_zarzadzenia_uchwaly.htm?Numer=1910%2f2018&TypAktu=1&Organ=2&Rok=2018