Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 206/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 15 lutego, 2019 - 11:13
zaktualizowany: piątek, 15 lutego, 2019 - 11:13

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Do konkursu mogą przystąpić organy prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie m.st. Warszawy.

Link do zarządzenia:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/1A74CEA4-37E9-4B75-BA7C-62AF0A2253F0,frameless.htm