Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konferencja Środowisko Informacji

26 września, 2018 - 15:52
Konferencja Środowisko Informacji
Konferencja Środowisko Informacji to miejsce, gdzie dyskutujemy nad aktywnym dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie, a także na temat współpracy i wymiany dobrych praktyk w zakresie korzystania z danych cyfrowych.